Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan, usaha, pengorbanan dari semua, akhirnya tertubuhnya Persatuan Usahawan Internet Malaysia secara rasmi.